Ook al leven we inmiddels in 2014: de onderlinge verhoudingen tussen journalisten en communicatieprofessionals zijn nog steeds niet volledig genormaliseerd. Het is mij een raadsel, want totaal zinloos en achterhaald, waarom sommigen zo hardnekkig vasthouden aan het oude vijandsdenken. Dat journalisten altijd op zoek zijn naar rottigheid in plaats van de aandacht te vestigen op positieve aspecten van bedrijven en overheden, daarover zijn veel communicatiemensen het in grote lijnen wel eens. Omgekeerd zijn veel journalisten behept met het vastgeroeste vooroordeel dat communicatiemensen er uitsluitend op uit zijn om plooien glad te strijken en de media op afstand te houden.

Die negatieve bejegening over en weer kent een lange traditie en zal misschien wel nooit verdwijnen omdat ze niet zelden in een stevige boksen2basis wortelt. Al op de school voor de journalistiek werden degenen die in plaats van de studierichtingen Geschreven Pers of RTV voor Voorlichting kozen in mijn herinnering toch enigszins als tweederangs studenten beschouwd. En ik denk dat journalisten die het ongeregelde geploeter beu zijn en een keurige kantoorbaan van 9 tot 5 als communicatiemanager aanvaarden door hun voormalige collega’s nog steeds als ‘overloper’ worden beschouwd. Volgens mij gaan zelfs professionals uit de advocatuur en het Openbaar Ministerie collegialer met elkaar om.

Zelf heb ik de studierichting Geschreven Pers gevolgd, maar was mijn eerste baantje in de communicatie. Dat was, o vooroordeel, veel leuker dan ik had verwacht. Sindsdien heb ik zowel in de (vakblad)journalistiek als de communicatie gewerkt en aan beide kanten goede en minder goede representanten van beide beroepsgroepen meegemaakt. Verder heb ik geen klagen. Bovendien: tijden veranderen. Onlangs maakte ik zelfs mee dat een communicatiemanager me belde omdat hij vond dat zijn bedrijf in een (gesponsord) artikeltje net iets te positief uit de verf kwam. Of hij het een beetje mocht herschrijven? Vroeger had ik daarover misschien geaarzeld, maar nu stemde ik er meteen mee in. En raad eens wat? Het resultaat van zijn ingrepen in de tekst was ook nog eens verbluffend goed.

Categories: Werk

admin

D!§68=123t4yjyukdj543t867645jmhgdsfbbfs

4 Comments

Chadwick Neubauer · 11/11/2019 at 18:54

Trying to find powerful online promotion that isn’t completely full of it? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was the whole point. We can send your promotional text to sites through their contact forms just like you’re reading this ad right now. You can specify targets by keyword or just fire off bulk blasts to sites in the country of your choice. So let’s assume you’re looking to send a message to all the mortgage brokers in the US, we’ll scrape websites for only those and post your ad message to them. As long as you’re advertising something that’s relevant to that niche then you’ll be blessed with an amazing response!

Shoot an email to poppy8542bro@gmail.com for the full details

Carla Swaney · 27/11/2019 at 18:03

Do you want more people to visit your website? Receive tons of keyword targeted visitors directly to your site. Boost your profits quick. Start seeing results in as little as 48 hours. For more info reply to: leo6843will@gmail.com

Shela Ferrara · 05/05/2020 at 18:38

Hello, I was just taking a look at your website and filled out your contact form. The “contact us” page on your site sends you messages like this to your email account which is the reason you are reading through my message right now right? This is the holy grail with any kind of online ad, getting people to actually READ your advertisement and I did that just now with you! If you have an advertisement you would like to blast out to lots of websites via their contact forms in the US or to any country worldwide let me know, I can even focus on particular niches and my prices are very affordable. Shoot me an email here: Phungcorsi@gmail.com

Margret Rincon · 25/06/2020 at 05:31

Good evening, I was just taking a look at your website and filled out your “contact us” form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you are reading through my message right now correct? This is the holy grail with any kind of advertising, making people actually READ your advertisement and this is exactly what you’re doing now! If you have an advertisement you would like to blast out to tons of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world let me know, I can even focus on your required niches and my pricing is super low. Write a reply here: Benja57mik57@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *